Strona główna hosting JDM

Serwery DNS jdm.pl

Informacja jakie są adresy DNS hostingu jdm.pl. Konfiguracja DNS-ów domeny na serwerach JDM.

Na serwerze jdm.pl DNS-y mają następujące nazwy:

Hosting: